Jigar kasalliklarining belgilari

Jigar kasalliklarining kelib chiqishi va belgilari

Salom do’stlar! Bugungi maqolada jigar kasalliklarining kelib chiqishi va belgilari haqida gaplashamiz.

Jigarda mijoz kasalliklari, tarkib kasalliklari, shish va qavarchiqlar paydo bo’lishi mumkin. Ular jigar pardasi yaqinida paydo bo’lib, qorin bo’shlig’iga qarab yoriladi, yana ulardan boshqa kasalliklar ham paydo bo’ladi. Yirtilishidan o’lim xavfi tug’ilmaydi, lekin katta tomirdan qon oqsa, yomon natijaga olib keladi.

Demak, jigar kasalliklarining kelib chiqishi va belgilari nimalardan iborat…

Jigar kasalliklarining kelib chiqishi

Goho jigarda hamkorlik sababli, ayniqsa taloq, me’da, o’t qopi, buyrak, ko’krak- qorin to’sig’i, o’pka, ichaklar, ayniqsa yuqori ichakning hamkorligi sababli ham kasalliklar paydo bo’ladi.

Me’da, taloq, o’t qopi va ichaklar bilan hamkorlikka kelsak, bunda dastlab ularga jigar chuqurligiga yondoshib turgan tomirlar hamkorlik qiladi. Keyin uning zarari jigarga borib yetadi. Shu bilan birga hazm buziladi, ya’ni iste’mol qilingan ovqat hazm bo’lmay haydalib ketadi.

Jigar do’ngligidagi kasalliklarning moddalari ko’pincha, peshob orqali, burun qonashi va ter bilan haydalib chiqadi. Jigar chuqurligidagi kasalliklarning moddalari esa ich surish, safro va qon qusish, ko’pincha ter bilan haydalib chiqadi.

Suv ichish bilan bosilmaydigan qattiq tashnalik, ishtahaning kamligi, alangalanish, peshobning sariqligi va rangdorligi, tomir urushining tez va ketma- ketligi, isitmalar, et va qonning kuyganligi, issiq narsalardan aziyatlanish buzilgan issiq mijozdan dalolat beradi. Bundan keyin ich erib, oldin turli xiltlar, keyin jigar o’ti, so’ngra ichaklar shilinib o’tadi.

Goho bu xil mijozda, qovurg’alarda og’riq bo’lib, ba’zan og’riq bo’lmasdan ich ketadi. Bemor sariq, qizil va ko’kish rangda qayd qilishi mumkin. O’tsimon ich ketish ko’payadi. Qon kamayadi, til qurishi sodir bo’ladi va badan ozadi.

Issiqlik qonni kuydirsa, axlat sharob cho’kmasiga o’xshash bo’ladi. Agar jigarda kuyish yoki shish, yoki yiringli shish bo’lib, so’ngra axlat bilan birga qora quyuq narsa chiqsa, bu jigarning sasigan eti bo’ladi.

Biroq axlat bilan chiqqan har bir qora narsa yomon belgi bo’lavermaydi. Ba’zan ich vabo tekkan kishilardagi singari go’sh yuvilgan suv va yara zardobga o’xshab suyuq o’tadi. Keyin axlat quyuladi va qorayib badbo’y bo’ladi. Goho ich zardobsimon o’tgandan keyin qonga aylanadi, so’ngra suyuq zardob o’tadi.

Hoji Mengnazar Rustam o’g’lining “Dard borki, Darmon bor” kitobidan.

Текст на русском

Симптомы заболеваний печени

Привет, ребята! В сегодняшней статье мы поговорим о происхождении и симптомах заболеваний печени.

В печени могут появиться болезни клиента, заболевания содержимого, припухлости и вздутия. Они появляются возле печеночной оболочки и прорываются в сторону брюшной полости, от них же появляются и другие заболевания. Разрыв не опасен для жизни, но кровотечение из крупного сосуда может иметь неблагоприятный исход.

Итак, каковы причины и симптомы заболеваний печени…
Происхождение болезней печени

Иногда заболевания возникают вследствие кооперации в печени, особенно селезенке, желудке, желчном пузыре, почках, грудно-брюшном барьере, легких, кишечнике, особенно верхних отделах кишечника.

Что касается сотрудничества с желудком, селезенкой, желчным пузырем и кишечником, то с ними первоначально сотрудничают сосуды, подходящие к ним в глубь печени. Затем его поражение достигает печени. При этом нарушается пищеварение, то есть съеденная пища выбрасывается, не переварившись.

Вещества, вызывающие заболевания печени, часто выделяются с мочой, носовыми кровотечениями и потом. Вещества болезней в глубь печени выделяются через понос, рвоту желчью и кровью, часто с потом.

Сильная жажда, не утоляемая питьем воды, отсутствие аппетита, чувство жжения, желтизна и цвет мочи, быстрый и непрерывный кровоток, лихорадка, ожоги плотью и кровью, страдания от горячих предметов свидетельствуют о невменяемом горячем клиенте. После этого рассасывается желудок, сначала различных видов, потом печень, потом кишечник.

Иногда у этого типа клиентов возникают боли в ребрах, а иногда диарея без боли. Больной может отмечать в желтом, красном и синюшном цвете. Диарея увеличивается. Крови становится меньше, язык пересыхает, а тело худеет.

Если жар сожжет кровь, стул будет похож на винный осадок. Если есть жжение или опухоль печени, или гнойная опухоль, а затем с калом выделяется черное вещество, то это гнилое мясо печени.

Однако не каждый черный предмет в стуле является плохим признаком. Иногда, как при холере, плоть омывается, и рана сочится сывороткой. Потом мусор выливается и становится черным и воняет. После прохождения гохо сыворотка превращается в кровь, а затем проходит жидкая сыворотка.

Из книги “Есть боль, есть лекарство” сына Хаджи Менгназара Рустама.

Оцените материал
( No ratings yet )
Nargiza Umarova/ author of the article

Bir necha yillardan buyon internet texnologiyalarini o'rganib tajribalarimni oshirib kelayapman. Va turli yo'nalishlarda maqolalar yozaman.

Вам понравилься статья? Пожалуйта, поделитесь с друзями:
Добавте комментарий! Мы Вам обязательно ответим!

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: